Användarvillkor för Finansi

Nuvarande villkor och regler gäller vid bruk av Finansi's tjänster, förutom om annat är avtalat skriftligt. Vid användande av Klickfinans.se eller andra av Finansi's kontrollerade kanaler (härefter Hemsidan), accepterar du (härefter Användaren) samtliga nedanstående villkor och regler samt Sekretesspolicy för Finansi.

Finansi

Finansi marknadsför med ett kommersiellt syfte ansvarig låneförmedling på goda villkor från en icke-representativ del av långivarna på den Svenska marknaden (härefter Leverantör), vilket betyder, att dessa lån inte ska betraktas som ett fullständigt utbud av alla erbjudna lån. Ansvarig låneförmedling innebär, att Användaren tydligt informeras om alla relevanta villkor och priser på erbjudna produkter och alla därvid tillkommande rättigheter och skyldigheter innan ett eventuellt täcknande av låneavtal mellan Användaren och Leverantören.

Personuppgifter

Vid bruk av Hemsidan, även inkluderat men ej begränsat till formulär och beräknare, accepterar Användaren, att det kontinuerligt kan registreras generella och personliga upplysningar (inkluderat men ej begränsat till namn, e-mail adress, kreditupplysningar, inkomst etc.) bland annat med hänsyn till efterföljande datautväxlingar med Leverantören med koppling till utformandet av ett låneerbjudande.

Finansi säkrar, att all kommunikation mellan Finansi och Användaren via Hemsidan sker krypterat, att särskilt känsliga personuppgifter lagras krypterat hos Finansi och att eventuell datautväxling med Leverantören även sker krypterat.

Övrig information angående hur Finansi hanterar Användarens personuppgifter är angett i Sekretesspolicy för Finansi.

Ansökan

Genom att acceptera Finansi's användarvillkor, trycka på ansökningsknappar, och/eller inskickning av Ansökningsformulär ger Användaren tsamtycke till, att insamlade uppgifter kan överlämnas av Finansi till Leverantören i samband med genomförning av en vidare kreditupplysning, och att Användaren därmed automatiskt kan bli vidareskickad till Leverantörens tekniska platform.

Finansi kan ta emot kommission från Leverantören i samband med ansökan, låneerbjudande och/eller datautväxling.

Långivning

Finansi är ej en långivare och erbjuder ej utlåning eller andra finansiella produkter. Alla erbjudanden om långivning till Användaren är angivna av Leverantören samt kreditvärderingen, finansiering och andra relevanta processer sker genom den i erbjudandet nämnda Leverantören.

Finansi är ej en part i låneerbjudandet, och ej heller vid eventuell ingång av låneavtal vilka har förmedlats genom hemsidan. Finansi kan ta emot kommission från Leverantören vid förmedling av ansökan.

Finansi's förpliktelser

Finansi's syfte är att genom Hemsidan skapa en platform för rådgivning, där Användaren kan hitta information och eventuelly ansöka om ett låneerbjudande från Leverantören. Finansi är därefter förpliktigad till att säkra att all information angående lånevillkor, priser och produktinformation är överensstämmande med det som är upplyst av Leverantören. Därefter är Finansi förpliktigad till att all marknadsföring sker inom Svenska lagar och även följer standarden för gott beteende för finansiella verksamheter.

Användarens rättigheter

Användaren kan när som helst, med hänsyn till Lagen om behandling av personuppgifter, få upplyst, hur Finansi behandlar personuppgifter, vilka uppgifter som registreras om Användaren och vilka samarbetspartners upplysningarna eventuelly utväxlas med.

Övrig information angående hur Finansi hanterar Användarens personuppgifter är angett i Sekretesspolicy för Finansi.

Information om samtycke till marknadsföring

Vid användning av formulär och/eller ansökan genom Hemsidan kan Användaren ge samtycke till att ta emot marknadsföring från Finansi. Samtycket säkrar, att Finansi kan ge Användaren den bästa möjliga upplevelse vid ansökan av låneerbjudande genom Finansi. Vid samtycket accepteras, att Finansi använder den av Användaren upplysta informationen till att marknadsföra Finansi's och samarbetspartnernas tjänster och produkter via e-mail, SMS eller andra liknande medier.

Finansi kan ta emot kommission för förmedling av samarbetspartnernas tjänster och uppgifter till Användaren. Användarens uppgifter blir aldrig vidareskickade eller sålda till en tredje part utan samtycke.

Samtycket till att ta emot kommunikation från Finansi kan när som helst tillbakadras genom kontakt till Finansi's Kundservice, genom att skriva till info@klickfinans.se, genom automatisk automatisk avanmälan via en länk i utskickade e-mails eller annan skriftlig kontakt till Finansi.

Klagoanmälan

Skulle det uppstå problem eller missförstånd vid användande av Finansi's tjänster, och upplevs det, att Kundeservicen mot förväntan ej bemöter dig på ett tillfredsställande sätt, är följande klagomöjligheter tillgängliga:

Finansi’s Klagoansvarig kan kontaktad genom att skicka ett e-mail info@klickfinans.se, där det uppges, vad problemet handlar om.

Önskas det att skicka in en klagoanmälan rörande Finansi's behandling av personuppgifter, kan ovanstående klagomöjligheter även användas. Behandlas en klagoanmälan av behandling av personuppgifter mot väntan ej tillfredsställande, kan den vidareskickas till Datainspektionens adress: DATAINSPEKTIONEN, Postadress Box 8114, 104 20 Stockholm.

Önskas det att klaga över den av Finansi utförda marknadsföringen, kan det efter en hänviselse till Finansi's Kundservice även skickas till Konsumentombudsmannen via dereass hemsida.

Önskas det att skicka in en klagan över själva lånet, kan detta hänvisas direkt till Leverantören eller Överklagan hos Finansinspektionen via fi.se.

Avskrivning av ansvar

Finansi kan ej hållas ersättningsskyldig för de på Hemsidan upplysta informationen, såväl gäller eventuella problem som uppstår med samarbetspartners, övriga tredje parter eller andra förhållanden, som är utanför Finansi's kontroll, inkluderat men ej begränsat till försämrad eller saknad tillgång till IT-system, sabotage, datorvirus etc. Dessutom kan Finansi ej hållas ansvarig för eventuella följdskador som uppstår vid tillfälle av att en eventuell ansökan på Hemsidan icke kan skickas vidare till, tas emot, eller behandlas av Leverantören.

Finansi kan på inget sätt hållas ersättningsansvarig för förhållanden och/eller avtal som ingåtts mellan Användaren och Leverantören. Detta gäller också vid händelse att låneerbjudandet eller låneavtalet är förmedlat genom Finansi's platform.

Jämför de billigaste lånen online

MastercardVISASSLSverige
Låna pengar online
5 stjerner
5 av 5 baserat på 12 omdömen
Bedöm Klickfinans.se