Personuppgifts- och Sekretesspolicy

Detta innehåll upplyser om Personuppgifts- och Sekretesspolicyn som används vid bruk av klickfinans.se och andra av Finansi's tjänster (härefter Hemsidan).

Insamling och lagring av personuppgifter

Genom att besöka och använda Hemsidan accepterar du, att det kan registreras upplysningar om dig och ditt besök, som i vissa fall kan vara personliga. Registrering av data sker bland annat med hänsyn till; att använda de erbjudna tjänsterna, att upprätthålla kommunikation, datautväxling av nödvändiga upplysningar med samarbetspartners, att utarbeta och analysera statistik av användning för optimisering av Hemsidan, att utföra marknadsföringsaktiviteter (via e-mail och SMS) etc.

Den dataansvarige är:
Klickfinans.se
Danneskiold-Samsøes Allé 41 1434 København K

Du har när som helst, med hänvisning till lagen om behandling av personuppgifter, rätt till att få en insikt i och göra invändningar mot den information, som Finansi har samlat och lagrat om dig samt hur upplysningarna delas med samarbetspartners. Du kan kontakta Finansi's Kundesrvice, varefter vi återkommer inom 4 veckor, jfr. Personuppgiftslagen.

Finansi insamlar via Hemsidan de upplysningar som du uppger via formulär. Detta gäller bl.a. namn, boende, ekonomiska situation etc. Finansi, långivare och andra samarbetspartners kan med bakgrund från den insamlade informationen vid ansökningstillfället eller senare inhämta ytterligare upplysningar från offentligt tillgängliga register.

Hemsidan följer OECD’s riktlinjer för Sekretesspolicy.

Känsliga uppgifter

Personuppgifter, inklusive känsliga uppgifter, lagras kontinuerligt i samband med ansökan av låneerbjudanden via Hemsidan med syfte att utväxla nödvändiga uppgifter till Leverantören av den marknadsförda produkten. Registrering och datautväxling sker likväl med hänsyn till att långivaren kan genomföra en kreditvärdering. Vid inskickan av ansökan för låneerbjudande accepterar du, att dina personuppgifter kan bli använt i samband med långivarens kreditvärdering hos tredje part.

Datasäkerhet

Hemsidan uppfyller de lagliga kraven om krypterad teknologi för överföring av personduppgifter av känslig karaktär. Inkluderat men ej begränsat till namn, e-mailadress, kreditvärdering, adress, anställning och ekonomi.

Insamling och lagring av nämnda uppgifter sker krypterat och konfidentiellt.

Vid användning av Hemsidan accepterar du, att det kan ske lagring av tekniska uppgifter så som IP-adress, browserinformation etc.

Vidaregivning av information

Personuppgifter och andra upplysning kring ansökan är enbart tillgängliga för relevanta, tystnadspliktiga medarbetare hos Finansi. Upplysning kan enbart bli vidareskickade till Finansi's samarbetsparners vid aktivt samtycke eller vid annat avtal med dig, och bara i syften som är nödvändiga för att använda den erbjudna tjänsten. Samarbetspartners användarvillkor, lånevillkor, sekretesspolicy och andra relevanta uppgifter kommer alltid bli upplysta och kräver samtycke för datautväxling.

Finansi kan skicka vidare personuppgifter och andra relevanta uppgifter till offentliga myndigheter i fall där den Svenska lagen kräver det.

Cookies

Se Finansi's villkor vid användning av Cookies.

Jämför de billigaste lånen online

MastercardVISASSLSverige
Låna pengar online
5 stjerner
5 av 5 baserat på 12 omdömen
Bedöm Klickfinans.se